Projecten

Enkele van onze projecten:

Organisatiesupport

 • MUNDO kinderopvang, interimmanager, onderzoeker, coach management, sparring partner
 • Gemeente Vijfheerenlanden: Adviseur Sociaal Domein
  • advisering over lokale uitwerking vraagstukken in het sociaal domein (Jeugd, WMO, Participatie)
 • SLICKS (organisatie in oprichting bestrijding game verslaving), Amsterdam:
  • advisering over een nieuw ondernemingsplan en onderzoek naar mogelijkheden voor subsidieaanvragen 
 • Aanbestedingstrajecten (uitwerken en indienen van aanbesteding bij gemeenten)
  • Careyn: Schuld Hulpverlening
  • JGZ-ZHW: School Maatschappelijk Werk
  • Meldpunt: Welzijn

Project en interim-manager

 • Zadkine: Onderwijs Manager a.i. Opleiding Pedagogisch Werk
  • opdracht: voorbereiding bezoek onderwijsinspectie en 2 opleidingen samenvoegen.
 • Organisatie voor Maatschappelijke Dienstverlening: interim coördinator interdisciplinaire teams
  • opdracht: introduceren en realiseren van digitale cliëntcontacten.
 • CJG/WMO-loket: interim coördinator
  • opdracht: samenwerking optimaliseren van lokaal Centrum voor Jeugd en Gezin en het WMO-loket.
 • Welzijnsorganisatie: interim directeur en projectleider reorganisatie –fusie
  • opdracht: verkenning van inhoudelijke vernieuwing en verkenning van zelfstandige bestaansmogelijkheden van de organisatie versus fusie of overname. Advisering over de keuzes en het uitwerkingstraject. 
 • Hogeschool InHolland Amsterdam: projectleider Aanpak Langstudeerders
  • opdracht: Ontwikkelen van een aanpak voor langstudeerders. In de uitwerking gebruik maken de van expertise van twee collega's om specifieke begeleiding voor langstudeerders vorm te geven.

Workshops en seminars 

 • Strategische allianties en ketensamenwerking
  • voor professionals en management
 • Aanbestedingsprocedures
  • voor uitvoeringsorganisaties 
 • Decentralisaties (WMO en Jeugdzorg)
  • voor gemeenten en uitvoeringsorganisaties
 • Zelforganisatie, zelfstandig werken, samenwerking
  • voor interdisciplinaire teams en management

Afstudeerbegeleiding en colleges

 • Diverse Hogescholen
  • lid examencommissie Social Work en Pedagogiek opleidingen
 • Windesheim en InHolland Rotterdam
  • begeleider en beoordelaar praktijkonderzoek Social Work
 • InHolland Haarlem
  • begeleider en beoordelaar principes praktijkonderzoek, opleiding Bouw Management
 • Haagse Hogeschool
  • colleges verzorgen post HBO-Bedrijfsmaatschappelijk Werk
 • Hogeschool Rotterdam
  • extern deskundige/ beoordelaar master Pedagogiek Urban Education
 • Hogeschool InHolland Amsterdam
  • begeleider, beoordelaar afstudeeronderzoek en portfolio Social Work
 • Belastingdienst Utrecht
  • colleges verzorgen Bedrijfsmaatschappelijk Werk

Neven functies

 • Voorzitter Intern Toezicht Driegang, SWV passend onderwijs • Gorinchem
  • Een transitie van Commissie van Toezicht naar Raad van Toezicht.
 • Lid Adviesraad Sociaal Domein gemeente Vijfheerenlanden
  • Een nieuwe gefuseerde gemeente installeert een nieuwe Adviesraad Sociaal Domein, dit gaat gepaard met nieuw beleid en training leden van de Adviesraad.
 • Bestuurslid BPSW (v.h. NVMW) en SHMW Utrecht
  • Een vereniging van maatschappelijk werkers in transitie naar een vereniging voor alle social workers.
 • Voorzitter Stichting Peuterspeelzalen Zederik
  • Fusie traject waarbij vier stichtingen samengevoegd worden tot één stichting.