Over Slob Management

Wie is Nelie Duijm-Slob?

Nelie Duijm-Slob, de eigenaar en directeur van Slob Management, is begonnen als algemeen maatschappelijk werker met de ambitie om mensen via systeemtherapie op een beter plan te brengen en de eigen regie weer in handen te krijgen.

Vervolgens was Nelie manager/directeur/bestuurder/toezichthouder bij verschillende organisaties in de sociaal-agogische sector. Ze heeft diverse functies uitgeoefend in het hoger sociaal-agogisch onderwijs, zoals superviseren, college geven en studentenbegeleiding bij het afstuderen.

Nelie heeft onder andere Sociale Wetenschappen en Hoger Management gestudeerd. Om scherp te blijven, blijft zij haar leven lang leren en laat zij zich regelmatig coachen en adviseren.

Wat is Slob Management?

In 2009 heeft Nelie haar ervaring en kennis gebundeld en een bureau, Slob Management, opgericht om zelfstandig opdrachten uit te voeren als interim- of projectmanager. Vanuit deze positie helpt ze organisaties om op een beter plan te komen. Ze werkt samen met de opdrachtgever om de aard van de vaak problematische situatie te onderzoeken. Bij de definiëring en oplossing van de knelpunten betrekt ze mensen die de expertise hebben om een steentje bij te dragen aan de oplossing. Met zo’n samengesteld team voert Nelie het plan uit en pakken ze alle beren op de weg aan.

Slob Management krijgt mensen in beweging en enthousiasmeert ze om knelpunten aan te pakken. Soms met stevige maatregelen om de organisatie verder te brengen. Nelie heeft de expertise om het geheel van de organisatie en de externe omgeving te overzien. Ze is afgestudeerd op het onderwerp zelfsturing en ze zoekt naar mogelijkheden om het zelf organiserend vermogen en de oplossingsgerichtheid van mensen en organisaties te vergroten.

Als nevenfunctie is Nelie toezichthouder. Met de kennis en ervaring van wat er in en buiten een organisatie speelt, is het zaak goed toezicht te houden op hoe deze bestuurd wordt. Een Raad van Toezicht ziet zij als samenwerkend team, vanuit verschillende disciplines samengesteld, onafhankelijk, met een duidelijk onderscheid tussen toezien en besturen. Slob management werkt bij voorkeur bij ondernemende organisaties met een maatschappelijke impact.

 

Wie zijn de klanten van Slob Management?

Ook u zou mijn opdrachtgever kunnen zijn wanneer u een directeur/bestuurder of manager bent van een sociaal-maatschappelijke organisatie. Wanneer u een duidelijk of minder duidelijk knelpunt heeft in uw organisatie, dan schakelt u Slob Management in om dit nader te onderzoeken en dieper op de materie in te gaan. Vervolgens maken we een plan met een passende oplossingsrichting en dat voeren we doelgericht uit. Hierbij is Slob management uw project- of interim-manager.

Neem vooral contact op met Slob management wanneer u op zoek bent naar leden of een voorzitter van uw Raad van Toezicht, een begeleider van de evaluatie van het toezichthoudend orgaan of wanneer u in uw governance-structuur een transitie wilt maken.

Hoe werkt Slob Management?

  • Met een menselijke maat, een flexibele aanpak, werkplezier, coulance met mensen, betrokkenheid.
  • No-nonsens, met een realistische aanpak en een hands-on mentaliteit.
  • Vanuit senioriteit, rijke ervaring, relativering en humor.
  • Om samen op een beter plan te komen!

Slob Management werkt bij grotere of complexe opdrachten in teamverband. We stellen dan een tijdelijk team samen, dat bestaat uit zelfstandige professionals met specifieke expertise. Dit kunnen mensen zijn uit de organisatie of daarbuiten. Niet altijd heeft de organisatie voldoende kennis en kunde in huis voor zo’n project. Daarbij stellen we hoge eisen aan de teamleden, zodat het project kansrijk is en succesvol afgerond kan worden.