Home » Over Slob Management

Over Slob Management

Interim en projectopdrachten

Onze interim of projectopdrachten hebben veelal betrekking op interne en externe samenwerking, maar ook op afstemming bij complexe organisatorische zaken, toegespitst op de huidige ontwikkelingen. De adviesopdrachten hebben vooral betrekking op strategische keuzes en de uitwerking daarvan in beleid en uitvoering. Deze opdrachten hebben allemaal een tijdelijk karakter.

Veel opdrachten krijgen we vanwege onze parate kennis over de wetgeving en processen rondom jeugdzorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, kinderopvang en van de huidige WMO en Participatie wet. In het hbo en post-hbo spelen deze onderwerpen vanuit verschillende sectoren ook een belangrijke rol, omdat wij studenten met een sociaal/agogisch beroep begeleiden bij het uitvoeren van onderzoek in deze sector en bij het afstuderen.

Onze werkwijze is duidelijk. Wij werken nauw samen met de opdrachtgever en externe professionals. Daarbij maken wij relevante verbindingen, vormen strategische allianties en stemmen alles af met de juiste partijen. Wij communiceren en rapporteren structureel en helder. Maar bovenal: wij behouden de regie.

Toezichthouder

Voor nevenfunctie worden wij steeds meer gevraagd en ingezet. Het gaat  hierbij om de rol van toezichthouder of adviseur van een Raad of Commissie van Toezicht. Als toezichthouder zijn wij bekend met het voorzitterschap en het lidmaatschap van het toezichthoudend orgaan. Wij ambiëren een toezichthoudende rol bij ondernemende organisaties met maatschappelijke impact. 

 

Opdrachten en nevenfuncties komen vooral voort uit de volgende sectoren, organisaties en instellingen:

  • Maatschappelijke Dienstverlening/ Social Work
  • Jeugdzorg
  • Kinderopvang
  • Welzijnsorganisaties
  • Gemeenten
  • Hbo en universitaire opleidingen
  • SWV Passend Onderwijs