Home » Over Slob Management

Over Slob Management

Onze interim of projectopdrachten hebben veelal betrekking op interne en externe samenwerking, maar ook op afstemming bij complexe organisatorische zaken, toegespitst op de huidige ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector. De adviesopdrachten hebben vooral betrekking op strategische keuzes en de uitwerking daarvan in beleid en uitvoering. Deze opdrachten hebben allemaal een tijdelijk karakter.

Vanuit de sociale sector krijgen wij veel opdrachten vanwege onze parate kennis over de wetgeving en processen rondom jeugdzorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, kinderopvang en van de huidige WMO en Participatie wet. In het hbo en post-hbo spelen deze onderwerpen vanuit de sociale sector ook een belangrijke rol, omdat wij studenten met een sociaal/agogisch beroep begeleiden bij het uitvoeren van onderzoek in deze sector en bij het afstuderen.

Onze werkwijze is duidelijk. Wij werken nauw samen met de opdrachtgever en externe professionals. Daarbij maken wij relevante verbindingen, vormen strategische allianties en stemmen alles af met de juiste partijen. Wij communiceren en rapporteren structureel en helder. Maar bovenal: wij behouden de regie.

Opdrachten komen vooral voort uit de volgende sectoren, organisaties en instellingen:

    • Maatschappelijke Dienstverlening/Social Work
    • Jeugdzorg
    • Welzijnsorganisaties
    • Gemeenten
    • Hbo en universitaire opleidingen