Duidelijke structuur

Elke student krijgt een vaste begeleider waarmee deze duidelijke afspraken maakt. Zo weet de student steeds waar deze aan toe is. Met name langstudeerders hebben weinig contact meer met de opleiding. Een actieve benadering kan dan de motivatie verhogen. Desgewenst verzorgen wij de begeleiding bij het onderzoek, het maken van het portfolio, de beoordeling hiervan en het voeren van eindgesprekken. Dit alles gebeurt door een klein, goed op elkaar ingespeeld team, waardoor het ook voor de student overzichtelijk blijft.