Deskundigheid

Onze begeleiders zijn goed bekend met eisen vanuit de sociale opleidingen en kennen de vakinhoudelijke ontwikkelingen en de eisen die vanuit het werkveld worden gesteld.