De professionals

Fred van Es beleeft zijn grootste plezier aan studenten die door zijn begeleiding na lange tijd weer gemotiveerd raken, gaan snappen waar het om gaat bij het doen van onderzoek of het schrijven van een portfolio en hier met plezier aan werken. Het begeleiden van studenten ervaart hij als een welkome afwisseling met zijn andere werk als projectmanager en interimmanager in de sociale sector.

Jolanda van der Linden zet zich in om studenten (weer) enthousiast te maken over hun onderwerp en ze zo te laten nadenken dat het kraakt. Studenten leren aandacht te besteden aan iedere zin, ieder woord. En uiteindelijk kunnen zij meer dan zij dachten en zijn ze trots op hun onderzoek en portfolio. Dat is mooi om te ervaren. Duidelijk zijn en snel reageren om de flow vast te houden, bleek 
goed te werken.

Nelie Duijm onderhoudt vooral de coördinatie en het strategisch contact met de opdrachtgever en begeleidt daarnaast studenten. 
Zaak is om gepaste afstand te houden zodat de complexiteit van de hogeschool overzichtelijk blijft en er vastgehouden kan worden aan de doelstelling van de opdracht. Zo blijven onnodige omwegen en tijdverlies beperkt, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.