Begeleiden

Doceren is een ander vak dan begeleiden. Onze professionals zijn gespecialiseerd in begeleiding. Niet alleen vakinhoudelijk bij bijvoorbeeld het praktijkonderzoek en portfolio, maar ook het motiveren van studenten en het helpen wegnemen van obstakels bij het afstuderen kenmerken de aanpak. De basis hiervoor wordt gelegd met een goede band met de student. Hierdoor kunnen onze begeleiders ook confronterend zijn, bijvoorbeeld als de student de afspraken niet nakomt of als blijkt dat deze over onvoldoende competenties beschikt om op het opleidingsniveau af te kunnen studeren.