Home » Onderwijs » Afstudeerbegeleiding » Informatie voor Hogescholen en universiteiten

Informatie voor Hogescholen en universiteiten

Sterk in afstuderen:

Het aantal tijdig afgestudeerde studenten verhogen? Een summer school aanbieden aan bijna-afgestudeerden? Gebrek aan adequate begeleidingscapaciteit? Stuwmeer van langstudeerders oplossen? 
Slob Management biedt u een sterk team van gespecialiseerde afstudeerbegeleiders voor studenten in het sociale domein, die om welke reden dan ook extra aandacht nodig hebben.

Onze succesformule

Duidelijke structuur

Elke student krijgt een vaste begeleider waarmee deze duidelijke afspraken maakt. Zo weet de student steeds waar deze aan toe is. Met name langstudeerders hebben weinig contact meer met de opleiding. Een actieve benadering kan dan de motivatie verhogen. Desgewenst verzorgen wij de begeleiding bij het onderzoek, het maken van het portfolio, de beoordeling hiervan en het voeren van eindgesprekken. Dit alles gebeurt door een klein, goed op elkaar ingespeeld team, waardoor het ook voor de student overzichtelijk blijft. 

Kerncompetentie: begeleiden

Doceren is een ander vak dan begeleiden. Onze professionals zijn gespecialiseerd in begeleiding. Niet alleen vakinhoudelijk bij bijvoorbeeld het praktijkonderzoek en portfolio, maar ook het motiveren van studenten en het helpen wegnemen van obstakels bij het afstuderen kenmerken de aanpak. De basis hiervoor is de opbouw en het onderhouden van een goede band met de student. Hierdoor kunnen onze begeleiders ook confronterend zijn, bijvoorbeeld als de student de afspraken niet nakomt of als blijkt dat deze over onvoldoende competenties beschikt om op het opleidingsniveau af te kunnen studeren.

Snelle feedback

De student mag bij ons rekenen op snelle feedback. Hiermee wordt de voortgang van het afstuderen bevorderd. Doordat wij werken in een klein team is een consistente beoordeling mogelijk waarbij de inhoudelijke normen strikt worden gehanteerd om het opleidingsniveau te garanderen. Voor zover mogelijk binnen de opleidingskaders zijn wij soepel in het toepassen van de procedures. Dit kan een spoedig afstuderen verder bevorderen.

Deskundigheid

Onze begeleiders zijn goed bekend met eisen vanuit de sociale opleidingen en kennen de vakinhoudelijke ontwikkelingen en de eisen die vanuit het werkveld worden gesteld.

Transparantie

Wij communiceren open en consistent met de student, de opdrachtgever en interne docenten. Rapportages over onze activiteiten en resultaten zijn vanzelfsprekend. Desgewenst worden hiervoor de systemen van de opdrachtgever gehanteerd.

Resultaten!

Tijdens een pilotproject bij InHolland is 72% van de langstudeerders (soms na een herkansing) gediplomeerd in een periode van 5 maanden. Het betrof een heterogene groep van langstudeerders in diverse stadia van afstuderen. Wilt u weten hoe studenten ons ervaren? 
Ga dan naar de PDF-flyer die je kunt uitprinten.

De professionals

Fred van Es beleeft zijn grootste plezier aan studenten die door zijn begeleiding na lange tijd weer gemotiveerd raken, gaan snappen waar het om gaat bij het doen van onderzoek of het schrijven van een portfolio en hier met plezier aan werken. Het begeleiden van studenten ervaart hij als een welkome afwisseling met zijn andere werk als projectmanager en interimmanager in de sociale sector.

Jolanda van der Linden zet zich in om studenten (weer) enthousiast te maken over hun onderwerp en ze zo te laten nadenken dat het kraakt. Studenten leren aandacht te besteden aan iedere zin, ieder woord. En uiteindelijk kunnen zij meer dan zij dachten en zijn ze trots op hun onderzoek en portfolio. Dat is mooi om te ervaren. Duidelijk zijn en snel reageren om de flow vast te houden, bleek 
goed te werken.

Nelie Duijm onderhoudt vooral de coördinatie en het strategisch contact met de opdrachtgever en begeleidt daarnaast studenten. 
Zaak is om gepaste afstand te houden zodat de complexiteit van de hogeschool overzichtelijk blijft en er vastgehouden kan worden aan de doelstelling van de opdracht. Zo blijven onnodige omwegen en tijdverlies beperkt, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.